Gemeente Weststellingwerf (provincie Friesland)

vv

Stand van zaken per 01-04-2003

Inwoneraantal: 25.405
Oppervlakte: 228,40 km²
Wateroppervlakte: 2,00 km²

Bezoekadres: Griffioenpark 1 Wolvega
Postbus 60, 8470 AB Wolvega
Telefoon: (0561) 69 12 34
Telefax: (0561) 61 36 06
E-mail: info@weststellingwerf.nl

Internet: http://www.weststellingwerf.nl/

Recente Kerngegevens 2011

Totaal aantal inwoners 25.848
0 - 4 jaar 1.320
5 - 19 jaar 4.562
20 - 64 jaar 14.943
65 jaar en ouder 5.023

Update. een echte krimpgemeente

De bevolkingsgroei is in de gemeente Weststellingwerf tot staan gekomen en er is zelfs sprake van een echte krimpgemeente. 1 januri 2012 woonden er in de gemeente 25.785 mensen, dus minder dan in 2011. En per 1 januari 2013 was het aantal weer minder geworden. Toen woonden er 25.594 mensen in de gemeente. Ook het aantal inwoners van de grootste kern, Wolvega, loopt terug.

Aantal inwoners per 1 januari 2011

Dorp Aantal inwoners
Wolvega 12.738
Oldetrijne 224
Sonnega 239
Nijetrijne 136
Scherpenzeel 423
Spanga 214
Langelille 250
Munnekeburen 418
Oldelamer 220
Nijelamer 157
Oldeholtwolde 146
Ter Idzard 307
Nijeholtwolde 181
Oldeholtpade 1.046
Nijeholtpade 488
Boijl 888
Noordwolde, Noordwolde-Zuid 3.762
Vinkega 224
De Hoeve 416
Steggerda 1.070
De Blesse 833
Blesdijke 482
Peperga 86
Slijkenburg 36
Oosterstreek 546
Zandhuizen 318
Totaal 25.848

Oppervlakte van de gemeente in hectares
totaal 22.836
waarvan binnenwater 494
Aantal woonruimten
totaal 11.092
koopsector 5.700
verhuur 4.807
wooneenheden 8
capaciteit bijzondere woongebouwen 458
woonwagens 16
woonschepen 5
exclusief vakantiewoningen 98
Lengte van de wegen in kilometers
totaal 401
buiten bebouwde kom 287
binnen bebouwde kom 114
lengte fietspaden 81
Aantal m² openbaar groen
openbaar groen 995.609