vv

Veldnamen in Stellingwerf

Door de Schrieversronte zijn in de loop van de tijd verschillende studies uitgegeven die de historische veldnamen in verschillende dorpen van de gemeenten Oost- en Weststellingwerf behandelen. Veldnamen zijn benamingen van stukken land, waterwegen, wegen, paden en andere landschapselementen. Deze benamingen gaan soms terug naar de middeleeuwen, maar er zijn ook recentere benamingen die bijvoorbeeld ontstaan zijn in de tijd van de veenderijen. Hieronder vindt u een overzicht van de veldnamenboekjes die door de Schrieversronte zijn uitgegeven. De etymologie (naamkunde) behandelt de herkomst, de betekenis en de geschiedenis van veldnamen.

Lijst van veldnamenboekjes met een link naar de website van de Schrieversronte waar ze kunnen worden ingezien of gedownload.

Philomene Bloemhoff-de Bruijn - Veldnaemen van Stellingwarf diel I - Ni'jhooltpae en Ni'jberkoop. Stichting Stellingwarver Schrieversronte Oosterwolde 1982. Boek in pdf

Philomene Bloemhoff-de Bruijn - Veldnaemen van Stellingwarf diel II - Donkerbroek. Stichting Stellingwarver Schrieversronte Oosterwolde 1984. Boek in pdf

Philomene Bloemhoff-de Bruijn en Ybe Duursma - Veldnaemen van Stellingwarf diel III - Der Izzerd, Hooltwolde, Ni'jholtwolde. Stichting Stellingwarver Schrieversronte Oosterwolde 1988. Boek in pdf

Otto de Vent - Veldnaemen van Stellingwarf diel IV - De Fochtel. Stichting Stellingwarver Schrieversronte Oosterwolde 1991. Boek in pdf

Piet van der Lende - Veldnaemen van Stellingwarf diel V - De Langelille, Munnikeburen, Ni'jtriene, Scharpenzeel, Sliekenborg, Spange. Stichting Stellingwarver Schrieversronte Berkoop 2003. Boek in pdf

Korte introductie van het boek.

Piet van der Lende - Veldnaemen van Stellingwarf diel VI - Ooldetriene en Sunnege. Stichting Stellingwarver Schrieversronte Berkoop 2009. Boek in pdf

Op www.stellingia.nl kunnen de boeken ook op veldnaam worden doorzocht.

samenstelling tekst en lay out pagina: Piet van der Lende