vv

 

De Lindevallei bij Wolvega

vv

De Lindevallei is een uniek natuurgebied in het beekdal van de Linde ten zuiden van Wolvega dat in beheer is bij het Fryske Gea. Het natuurgebied loopt vanaf de oude Rijksstraatweg tot aan de Kontermansbrug. Tussen deze twee punten loopt een fietspad langs de Linde, zodat men middendoor het natuurgebied kan fietsen. Er zijn verder verschillende wandelroutes uitgezet. Het beekdal is per auto vanaf de A123 bereikbaar. afslag Wolvega en dan naar het centrum van het dorp rijden. Bij het kruispunt voor het oude gemeentehuis linksaf de oude Rijksstraatweg op. Bij de brug over de Linde kan men de auto parkeren.

Een van de wandelingen (zie kaart) loopt langs een oud veensluisje. Het is een echte schutsluis, die geheel uit hout bestaat. Kleinere turfboten konden in de tijd van de verveningen zo de Linde bereiken ondanks de verschillende waterstanden. In de sluis kun je in de zomer de stekelbaarsjes in het heldere water zien zwemmen. Meer aan het begin van de wandelroute vind je de vogelkijkhut 'blauwborst'. Van daaruit kun je over de voormalige Lindepolder kijken, die gedeeltelijk weer onder water is gezet en teruggeven aan de natuur. Vanuit de vogelkijkhut ziet u een pleisterplaats voor aalscholvers en u ziet verschillende soorten eenden en andere vogels zwemmen.

Aan de andere kant van de Linde loopt een schelpenpad, dat geheel langs de oever van de Linde loopt en dat overigens al begint bij de Driewegsluis onder Nijetrijne. In de buurt van de Oude Rijksstraatweg loopt dit pad langs een oude meandering van de Linde. De rivier is aan het begin van de twintigste eeuw gekanaliseerd. Het schelpenpad eindigt bij de Kontermansbrug. Over dit schelpen pad kan men fietsen en er zijn op verschillende plaatsen bankjes waar men kan uitrusten. Op verschillende andere plaatsen kan men wandelingen in het natuurgebied maken. Men kan officieel uitgezette wandelpaden volgen maar men kan ook zelf een route kiezen over weilanden (blauwgrasland) en over de ribben die zijn ontstaan tijdens de verveningen. Bij een wandeling kun je terechtkomen bij de brug over de Steggerdavaart, een kanaal dat in de 17e eeuw werd gegraven in de tijd van de hoogveenafgravingen ten oosten van het dorp Steggerda. Bij die wandelingen kun je vooral in de zomer genieten van de omgeving maar ook van de zeer rijke flora en fauna.

Piet van der Lende. Laatst gewijzigd 24-05-2011.

 

samenstelling tekst en lay out pagina: Piet van der Lende