Geschiedenis van de Stellingwerven en Noordwest Overijssel (Steenwijkerland)

Historische feiten, wetenswaardigheden en analyses over de vroegste tijden tot hedenHet klimaatakkoord en de weg naar een kringloop landbouw

28-06-2019. In de afgelopen weken waren er drie belangrijke gebeurtenissen die grote gevolgen hebben voor het leven van mensen in Nederland in het algemeen en voor de landbouw en de natuurgebieden in het bijzonder. De eerste gebeurtenis: In het Realisatieplan Visie LNV ‘Op weg met nieuw perspectief’ dat in nauwe samenwerking met boeren en andere partijen tot stand is gekomen, beschrijft minister Carola Schouten van het ministerie van Landbouw hoe de beweging naar kringlooplandbouw in gang is gezet en onomkeerbaar is. De nieuwe visie en onderliggende stukken vind je hier

Tevens kwam er na zeer lang onderhandelen tussen belangengroepen en overheid op 28-06-2019 een klimaatakkoord tot stand. Het nieuwe klimaatakkoord vind je hier Op 21 juni werd in Vijfhuizen de ontwerp NOVI (Nationale Omgevingsvisie) gelanceerd door Minister Ollongren (BZK). Hierin zijn 21 nationale belangen opgenomen, waarop het Rijk richting wil geven en sturingsinstrumenten aan wil reiken. Het gaat dan onder andere om klimaatadaptatie, het verbeteren van de natuurkwaliteit en het beschermen van landschappelijke waarden en cultureel erfgoed. De nieuwe Nationale Omgevings Visie en onderliggende stukken vind je hier Over de notaś en rapporten zal nog veel discussie plaatsvinden. Hieronder de reacties van natuur en milieuorganisaties en anderen.

Index van reacties op het klimaatakkoord, het Realisatieplan Visie LNV ‘Op weg met nieuw perspectief’ en de ontwerp NOVI (Nationale Omgevingsvisie)

Enkele concrete punten uit het klimaatakkoord en de plannen van minister Schouten met de landbouw

Reactie van natuur en milieuorganisaties op het klimaatakkoord

Reactie van natuur en milieuorganisaties op de plannen van minister Schouten met de landbouw

samenstelling tekst en lay out pagina:
Piet van der Lende