Geschiedenis van de Stellingwerven en Noordwest Overijssel (Steenwijkerland)

Historische feiten, wetenswaardigheden en analyses over de vroegste tijden tot hedenGeschiedenis van de Groote Veenpolder van Weststellingwerf

vv Het ontstaan van de Grote Veenpolder vv Grondbezit in de Grote Veenpolder omstreeks 1800
vv Particuliere polders vv Veenderijen en veldnamen
vv IJsbrand Roelofs Oosten en de zuivelfabriek vv Dominee van der Heide en het drankmisbruik
vv Onderwijs in de loop der eeuwen vv Kuiper Fledderus aan het werk in de dertiger jaren van de 20ste eeuw
vv Timmerman in Slijkenburg in de eerste helft van de 20e eeuw vv H.U. Meyboom en het modernisme
vv Het dorp Slijkenburg in de eerste helft van de twintigste eeuw vv J.H. Lamping en het modernisme

vv J.H.A. Offerhaus dominee in
Scherpenzeel

vv Geschiedenis van Scherpenzeel
vv Geschiedenis van Munnekeburen vv Geschiedenis van Nijetrijne
vv Geschiedenis van Langelille vv Geschiedenis van Schoterzijl
vv Buurtschap de Blauwhof vv De afdeling Scherpenzeel van de SDAP
vv Geschiedenis van Slijkenburg vv Geschiedenis van Spanga
vv Het landinrichtingsproject Echtener en Groote Veenpolder in de 21ste eeuw  

 

samenstelling tekst en lay out pagina:
Piet van der Lende