Geschiedenis van de Stellingwerven en Noord-West Overijssel

Historische feiten en wetenswaardigheden van de vroegste tijden tot heden


Inhoud van de website

Informatie over de maker van de website en contactgegevens


vv

Teoretische beschouwingen over de opzet van de site
 


Inhoudsopgave

Tijdperken

Prehistorie

vv De Romeinse tijd

De middeleeuwen

De 16e, 17e en 18e eeuw

De 19e eeuw

De 20e eeuw

Thema's

vvActualiteiten


Natuur en toerisme

flora en fauna

Stormvloeden/dijkenbouw

Folklore en volksverhalen

dorpen en buurtschappen

vv dorpen in buurgemeenten

genealogie

Historische gebouwen

Literatuur

Oude portretfotoos

vvvv De Groote Veenpolder van Weststellingwerf


vv Waterwegen

vvvv Veldnamen van Stellingwerf


Korte beschrijving van de website en nieuws

vv De pagina's achter deze hoofdpagina gaan over de geschiedenis in de grensgebieden van Friesland en het Noordwesten van Overijssel, ook wel de Kop van Overijssel genoemd. Tot dit gebied behoren de gemeenten Oost en Weststellingwerf in het zuiden van Friesland en de gemeente Steenwijkerland in Overijssel. De grens tussen Stellingwerf en Steenwijkerland is gedeeltelijk het riviertje de Lende, dat dus tevens de grens is tussen Friesland en Overijssel. Het riviertje de Tjonger is de grens tussen de gemeente de Friese Meren en Weststellingwerf, en tevens de officiele taalgrens tussen het Fries sprekende gebied en het gebied waar men Stellingwerfs spreekt. In de Stellingwerven en het Noordwesten van Overijssel ontwikkelde de bevolking een Saksisch dialect, het Stellingwerfs. De eigen cultuur van het gebied komt ook tot uiting in de historische ontwikkeling van de boerderijbouw, het cultuur landschap en bijvoorbeeld veldnamen. In de middeleeuwen hadden de Stellingwerven een eigen rechtssysteem. Hoewel er voor 1800 met name op bestuurlijk gebied en qua bezitsverhoudingen grote verschillen zijn tussen Steenwijkerland enerzijds en Stellingwerf anderzijds zijn er toch veel gemeenschappelijke historische kenmerken. In vroeger tijden leefde de bevolking van landbouw, handel en visserij. Het gebied is vanaf de 16e eeuw verveend; het veen, dat hier veelvuldig voorkwam werd uitgegegraven waarna het als brandstof diende voor de grote steden in het westen. De uitgeveende plassen waren de erfenis van deze economische activiteit. Thans is het gebied het grootste aaneengesloten laagveenmoeras van Europa dat loopt van de Brandemeer in Friesland tot de Wieden bij Giethoorn. Het is een belangrijke toeristische trekpleister met unieke natuurgebieden als de Weerribben en de Rottige Meenthe, de Lindevallei en Overijsselsche oud-Zuiderzeestadjes als Kuinre, Blokzijl en Vollenhove en de vestingstad Steenwijk

Maker van de site: P. van der Lende. Hebt u vragen of opmerkingen over de geschiedenis van het gebied of over de website, laat het me dan weten. pvdlende@dds.nl of stellingwerven@dds.nl

Kerngegevens Weststellingwerf
Kerngegevens Ooststellingwerf
Kerngegevens Steenwijkerland

Revolutionaire ontwikkelingen in het overheidsbeleid i.v.m. het klimaatakkoord en in de landbouw

In de afgelopen weken waren er drie belangrijke gebeurtenissen die grote gevolgen hebben voor het leven van mensen in Nederland in het algemeen en voor de landbouw en de natuurgebieden in het bijzonder. Het gaat om het klimaatakkoord, het Realisatieplan Visie LNV Op weg met nieuw perspectief en de ontwerp NOVI (Nationale Omgevingsvisie). Lees meer...

Of Wolvega 800 jaar bestaat is onzeker

Deze weken zijn er uitgebreide festiviteiten in Wolvega naar aanleiding van het feit, dat Wolvega 800 jaar zou bestaan. Een feestje wil ik niet bederven. Mooi dat zoveel aandacht wordt besteed aan de geschiedenis van Wolvega. Hoera! Maar ja de historische feiten moeten wel kloppen.

Lees meer...

De baardmannetjes gaan op zoek naar de kraanvolgel in het Fochtelo-erveen

Op woensdag 12 juli 2017 werd door omroep Max het programma 'de baardmannetjes' uitgezonden. De baardmannetjes zijn vogelkenner Nico de Haan en schrijver Hans Dorrestijn. Zij bezoeken iedere week een natuurgebied in Nederland. Op 12 juli was de uitzending van hun bezoek aan het Fochtelo-er Veen. Zij gingen op zoek naar de schuwe kraanvolgels, maar konden ze in de uitkijkhut, die ook in beeld kwam, niet vinden. Nico legde uit dat kraanvolgels nestvlieders zijn. De kuikentjes vliegen gelijk het nest uit en gaan op zoek naar kevers en inzecten. Daarbij zijn ze erg kwetsbaar voor roofvogels. Men ringt de kraanvolgels in het Fochtelo-er Veen niet, om de dieren zoveel mogelijk met rust te laten. Maar in ieder geval heeft de aanwezigheid van de kraanvogels in het gebied zich doorgezet. In de uitzending geeft Nico ook uitleg bij het levende hoogveen, dat uitgebreid in beeld komt.

Hier kun je de uitzending terugzien.

Zie ook de pagina over het Fochteloërveen

Domela Nieuwenhuis Museum blijft behouden

vvHet gemeentebestuur van Heerenveen was van plan om de subsidie voor het Museum Heerenveen, waar het Ferdinand Domela Nieuwenhuis Museum deel van uitmaakt, voor een tweede maal fors te verkleinen. Werd deze een paar jaar geleden al met 92000 euro verlaagd, nu moest daar nog eens 65000 euro van af. Het bestuur van het Museum maakte duidelijk dat dan geen erkend museum in stannd kan worden gehouden. Sluiting dreigde. Het Domela Nieuwenhuis Museum is een van de weinige persoonsmusea en zeker ook een van de oudste in de wereld gewijd aan iemand uit de arbeidersbeweging. Het bestaat sinds 1925 en richt zich niet alleen op het leven van Domela Nieuwenhuis, maar ook op diens ideeen. Het wil uitdrukkelijk het politieke en sociale bewustzijn van de bezoeker aanspreken. Het museum is in Heerenveen bij uitstek op zijn plaats. Heerenveen was immers de hoofdplaats van het district Schoterland, dat in 1888 met Domela Nieuwenhuis de eerste socialist naar de Tweede Kamer stuurde. Zijn eerste daad daar was aandacht vragen voor de slechte levens- en werkomstandigheden van de veenarbeiders. Dankzij een petitie en andere (lobby) acties lukte het om het gemeentebestuur van Heerenveen ervan te overtuigen, dat de bezuinigingen niet terecht waren. Het museum blijft open! Naar aanleiding van alles op zondag 23 april maar eens een bezoek gebracht aan het museum. Mijn indrukken. Wel grappig is in dit mooie museum dat de ruimten waar Domela wordt herdacht geintegreerd zijn in de ruimten die gaan over de geschiedenis van Heerenveen. Je loopt bij wijze van spreken langs het bureau en de boekenkast van Domela, met boeken van Marx, Bakoenin en Kropotkin en je slaat een hoek om en het gezicht van een telg uit het geslacht van de 18e eeuwse regenten/uitbuiters familie Van Haren staart je aan in de zogenaamde Herenkamer, die vlak naast de ruimten ligt die gaan over Domela. Verschillende telgen uit de familie van Haren waren in de 18e eeuw grietman in verschillende grietenijen in Zuid-Oost Friesland. Hierondert het portret van zo'n grietman, boven de beroemde tekening van Domela door zijn zoon.

Misschien is het voor mensen die niks hebben met de streek iets minder leuk. Ik vond het wel geweldig, maar de tentoonstelling is vooral objecten en fotoos uit het persoonlijk leven van Domela, en veel schilderijen en zijn bureau en boekenkast en zo. Ik denk dat in de tijd dat de objecten verzameld zijn de mensen wel wisten hoe de bewegingen die hij leidde in elkaar zaten, ze hadden het zelf meegemaakt en misschien Domela nog gekend, dus ze hadden wat dat betreft geen nadere toelichting nodig. Maar veel meer recente mensen hebben dat denk ik niet zo. Dus wat dat betreft is de tentoonstelling, die qua opzet nooit geactualiseerd lijkt te zijn, een beetje verouderd. Ik zag graag een actualisatie in die zin, dat het natuurlijk intigrerend is hoe Domela er met zijn SDB in slaagde de ongeorganiseerden, de flexibele werkkrachten in de veenderijen, de armen, de losse werklieden in de steden te organiseren en er in de SDB een echte massa beweging van te maken. Hoe werkte de SDB wat dat betreft? Daarover is niets te vinden.

vv

service en twitter

zoeken

Aangepast zoeken

Aan deze website is ook een pagina op Facebook gekoppeld: http://www.facebook.com/Stellingwerven

Regionale media

De Stellingwerf
Steenwijker Courant
Nieuwe Ooststellingwerver

Twitter berichten

Twitter Updates